SATELLITE IMAGES

Liên kết Website

Partners - customers

 

Sáng ngày 08/4/2015, tại phiên họp thứ 37, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến với Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Tham dự phiên họp có các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Giao thông vận tải (Bộ trưởng Đinh La Thăng, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công và Vụ Pháp chế), Cục Hàng hải Việt Nam (Cục trưởng Nguyễn Nhật, Phó Cục trưởng Bùi Thiên Thu và Phòng Pháp chế).

Tại phiên họp, Bộ trưởng Đinh La Thăng trình bày Tờ trình tóm tắt Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo thẩm tra Dự án Luật.

Phát biểu tại phiên họp, các đại biểu đều tán thành với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam cũng như quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc sửa đổi và nhiều nội dung của Dự án Luật. Tuy nhiên, một số đại biểu có ý kiến cần tiếp tục rà soát để nghiên cứu mở rộng phạm vi sửa đổi của Bộ luật để có những sửa đổi lớn về chính sách, pháp luật nhằm tạo chuyển biến căn bản, đột phá cho ngành Hàng hải phát triển tương xứng với vị trí, tiềm năng biển, biến nước ta trở thành “quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển”. Bên cạnh đó, cần tiếp tục rà soát các quy định sửa đổi, bổ sung để đảm bảo sự thống nhất giữa các văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực thi và đáp ứng yêu cầu bảo đảm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán trên vùng biển Việt Nam.

Một vấn đề khác cũng được nhiều đại biểu quan tâm là quy định về Chính quyền cảng. Đây là nội dung đột phá nhất trong các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Dự án Luật nhằm khắc phục những tồn tại, bất cập trong phối hợp đầu tư cảng, dẫn đến kinh doanh kém hiệu quả, năng suất thấp. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng không nên sử dụng khái niệm “chính quyền cảng”, nên nghiên cứu chọn từ ngữ phù hợp để tránh hiểu lầm mô hình hoàn toàn quản lý nhà nước.

 

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, Việt Nam có 28 tỉnh, thành phố có biển. Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hàng hải là Dự án Luật quan trọng không chỉ liên quan đến tới phát triển kinh tế mà còn là cơ sở pháp lý, cơ sở kinh tế, cơ sở chính trị bảo đảm an ninh, an toàn, sự phát triển của các địa phương ven biển và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện để Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hàng hải khi được thông qua sẽ thực sự trở thành một công cụ đắc lực, góp phần đưa nước ta trở thành một nước mạnh về biển.