SATELLITE IMAGES

Liên kết Website

Partners - customers

Theo đó, giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam chủ trì, phối hợp với đơn vị có nhu cầu xây dựng sàn giao dịch và các đơn vị có liên quan triển khai, xây dựng thí điểm Sàn giao dịch vận tải hàng hóa. Thời gian thực hiện thí điểm trong quý IV/2015.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.