SATELLITE IMAGES

Liên kết Website

Partners - customers

 

Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT được xây dựng trên cơ sở nâng cấp Trang thông tin điện tử của Bộ nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả công tác truyền thông của Bộ Giao thông vận tải; liên kết, tích hợp các kênh thông tin, các ứng dụng và các dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải phục vụ công tác quản lý nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp và đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước và theo yêu cầu của ngành Giao thông vận tải.

Nội dung và cấu trúc Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải được kế thừa toàn bộ các tính năng, ứng dụng, dữ liệu của hệ thống Trang thông tin điện tử và được bổ sung thêm các yêu cầu, ứng dụng mới đáp ứng nhu cầu hiện tại và có khả năng phát triển mở rộng trong tương lai. Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải bao gồm trên 20 chuyên trang, chuyên mục, tiện ích và tích hợp các trang thông tin chuyên ngành, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, các dịch vụ công trực tuyến… Đặc biệt, lần đầu tiên xuất hiện các chuyên trang, chuyên mục mới trên Cổng như Bộ Giao thông vận tải với công dân; Giao lưu, phỏng vấn trực tuyến; Thủ tục hành chính...

Phát biểu tại Lễ khai trương, Bộ trưởng Đinh La Thăng đánh giá cao sự nỗ lực của Trung tâm Công nghệ thông tin và sự chỉ đạo trực tiếp, sát sao của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường trong việc xây dựng và hoàn thành Cổng Thông tin điện tử của Bộ đúng tiến độ góp phần nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước của Bộ.

Để Cổng thông tin điện tử của Bộ hoạt động thực sự hiệu quả, Bộ trưởng yêu cầu Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường chỉ đạo Trung tâm Công nghệ thông tin phải kết nối được các đơn vị trong Ngành; tiếp tục rà soát hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng, đặc biệt thể hiện được sự quyết liệt tiếp tục cải cách thủ tục hành chính của toàn Ngành với mục tiêu vì sự hài lòng hơn của người dân và doanh nghiệp; xây dựng các chuyên mục, chuyên trang có thiết kế sinh động, nội dung phong phú, kịp thời tuyên truyền giải thích các chủ trương chính sách của Bộ.

Trung tâm công nghệ thông tin cũng phải tiếp tục nâng cao chất lượng, phẩm chất đạo đức của cán bộ, nhân viên, cập nhật thông tin kịp thời, chính xác, đặc biệt là thông tin của Ngành Giao thông vận tải, khẳng định Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT là kênh thông tin chính thức, nhanh chóng kịp thời và tuyệt đối chính xác của Ngành GTVT.