SATELLITE IMAGES

Liên kết Website

Partners - customers

Ngày 25/11/2014, Cục trưởng Cục HHVN Nguyễn Nhật đã ký Quyết định số 1165/QĐ-CHHVN về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành.