SATELLITE IMAGES

Liên kết Website

Partners - customers

 

Ngày 11/6, Cục Hàng hải Việt Nam đã tổ chức “Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp vận tải biển về việc tàu biển chở hàng dăm gỗ trên boong” để giáp đáp những thắc mắc về quy định pháp luật cho doanh nghiệp.Hội nghị có sự tham gia của Thứ trưởng Nguyễn Nhật; Đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam; Các phòng ban tham mưu trong Cục; một số Cảng vụ hàng hải và Đại diện các doanh nghiệp vận tải biển vận chuyển hàng gỗ dăm.

 

Trong cuộc họp về chở hàng dăm gỗ bằng tàu biển ngày 26/05 vừa qua Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Bùi Thiên Thu đã yêu cầu các Cảng vụ thực hiện nghiêm việc kiểm tra, cấp phép cũng như yêu cầu doanh nghiệp vận tải bằng đường biển xếp hàng trên boong cung cấp đầy đủ tài liệu do cơ quan Đăng kiểm, đảm bảo doanh nghiệp thực hiện đúng quy định hiện hành.

Tại Hội nghị, Cục Hàng hải Việt Nam và Cục Đăng kiểm Việt Nam đã đối thoại trực tiếp và thẳng thắn về quy định pháp luật mà doanh nghiệp vận tải chuyển bằng đường biển xếp trên boong phải thực hiện. Theo quy định,Doanh nghiệp vận chuyển hàng gỗ dăm cần có  phải có đầy đủ các các tài liệu do cơ quan Đăng kiểm cấp bao gồm Thông báo ổn định ,Sổ tay chằng buộc hàng hóa. Cũng qua hội nghị hôm nay,những thắc mắc của các doanh nghiệp chở hàng dăm gỗ trên boong đã được đại diện Cục Hàng hải và Cục Đăng kiểm Việt Nam giải thích cụ thể. Đây là điều kiện quan trọng để doanh nghiệp chủ động bổ sung những thủ tục còn thiếu để đảm bảo vận chuyển hàng hóa đúng quy định pháp luật.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Nhật yêu cầu các chủ tàu ,chủ hàng cần quan tâm đến công tác quản lý các tàu biển tham gia vào hoạt động chở hàng trên boong nhằm đảm bảo công tác an toàn cho tàu,hàng hóa và thuyền viên làm việc trên tàu. Để đảm bảo chủ tàu vận chuyển hàng  dăm gỗ đúng quy định pháp luật, Thứ trưởng đề nghị Cục Đăng Kiểm Việt Nam hướng dẫn cho các chủ tàu bổ sung các giấy tờ, chứng nhận cho phù hợp với quy định của pháp luật cũng như công tác đảm bảo an toàn kỹ thuật khi tiến hành chất xếp , chăng buộc hàng dăm gỗ trên boong. Đối với các Cảng vụ hàng hải,tiếp tục  rà soát lại các giấy tờ,chứng nhận và  hướng dẫn chủ tàu hoàn thiện những giấy tờ,chứng nhận còn thiếu tập hợp và gửi Cục Đăng Kiểm Việt Nam xem xét, phê duyệt để đảm bảo an toàn cho tàu, hàng hóa trước khi rời cảng.