SATELLITE IMAGES

Liên kết Website

Partners - customers

3. TUYỂN DỤNG THÁNG 03/2015 -CHỨC DANH CẦN TUYỂN: THUYỀN TRƯỞNG, ĐẠI PHÓ, BẾP TÀU 4 NGHÌN 3, CHẠY ĐÔNG NAM Á -CÁC CHỨC DANH NHẬN TÀU THÁNG 4-2015. -HỒ SƠ PHOTO CÓ THỂ GỬI VỀ TẦNG 2 TÒA NHÀ KHÁNH HỘI-LÊ HỒNG PHONG-NGÔ QUYỀN- HẢI PHÒNG HOẶC GỬI BẢN SCAN VỀ HÒM THƯ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. HOẶC This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. -ĐTHOẠI: 0313556691 / 0932351038