Đối tác - khách hàng

Giới thiệu

1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNHCông ty TNHH Hàng Hải PHC và Công ty TNHH Vận Tải Biển PHC được thành lập dựa trên cơ sở nền tảng, kinh ngiệm quản lý khai thác tàu đã tích lũy và phát triển từ mô hình quản lý khai thác kinh doanh vận tải...
Đọc thêm...

Ảnh vệ tinh

Liên kết Website

TUYỂN DỤNG THÁNG 01/2015

-CHỨC DANH CẦN TUYỂN: THUYỀN BỘ TÀU 4 NGHÌN 3, CHẠY ĐÔNG NAM Á

-THỢ MÁY, THỦY THỦ NHẬN TÀU GIỮA THÁNG 01/2015 TẠI SÀI GÒN ( ƯU TIÊN ANH EM THUYỀN VIÊN TRONG MIỀN NAM )

-CÁC CHỨC DANH KHÁC: NHẬN TÀU SAU TẾT ÂM LỊCH.

-HỒ SƠ PHOTO CÓ THỂ GỬI VỀ HÒM THƯ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   HOẶC  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-ĐTHOẠI: 0313556691 / 0932351038