Đối tác - khách hàng

Giới thiệu

1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNHCông ty TNHH Hàng Hải PHC và Công ty TNHH Vận Tải Biển PHC được thành lập dựa trên cơ sở nền tảng, kinh ngiệm quản lý khai thác tàu đã tích lũy và phát triển từ mô hình quản lý khai thác kinh doanh vận tải...
Đọc thêm...

Ảnh vệ tinh

Liên kết Website

3. TUYỂN DỤNG THÁNG 03/2015 -CHỨC DANH CẦN TUYỂN: THUYỀN TRƯỞNG, ĐẠI PHÓ, BẾP TÀU 4 NGHÌN 3, CHẠY ĐÔNG NAM Á -CÁC CHỨC DANH NHẬN TÀU THÁNG 4-2015. -HỒ SƠ PHOTO CÓ THỂ GỬI VỀ TẦNG 2 TÒA NHÀ KHÁNH HỘI-LÊ HỒNG PHONG-NGÔ QUYỀN- HẢI PHÒNG HOẶC GỬI BẢN SCAN VỀ HÒM THƯ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. HOẶC This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. -ĐTHOẠI: 0313556691 / 0932351038