Giới thiệu

Công ty TNHH Hàng Hải PHC được thành lập từ 13/11/2014 Trụ sở: Tầng 2 - tòa nhà Khánh Hội, Số 2/3C Đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, Việt Nam. ĐT : +84.31.3.556.691 - Fax : +84.31.3.556.697 Web:www.phcmaritime.com.vn Email: phc@phcmaritime.com.vn Facebook:https://www.fb.me/CTYHANGHAIPHC Message to:m.me/CTYHANGHAIPHC     - Lĩnh vực hoạt động:...
Đọc thêm...

Ảnh vệ tinh

Liên kết Website

Đối tác - khách hàng
                           Thực hiện thủ tục "một cửa" cho tàu biển ra vào cảng biển

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải nhằm bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành kịp thời, thông suốt đối với nhiệm vụ cải cách hành chính, thực hiện thành công Chương trình CCHC giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015 của Bộ GTVT.
Cải cách hành chính trong lĩnh vực GTVT được thực hiện trên 4 lĩnh vực: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.