Đối tác - khách hàng

Giới thiệu

1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNHCông ty TNHH Hàng Hải PHC và Công ty TNHH Vận Tải Biển PHC được thành lập dựa trên cơ sở nền tảng, kinh ngiệm quản lý khai thác tàu đã tích lũy và phát triển từ mô hình quản lý khai thác kinh doanh vận tải...
Đọc thêm...

Ảnh vệ tinh

Liên kết Website

Những lời chúc mừng nhân dịp sinh nhật CBNV hàng tháng, tăng thêm tinh thần đoàn kết giữa các thành viên Công ty

 

Và cũng là dịp để Gia đình PHC ngồi lại với nhau...